ครม.เปิดงาน “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” กระตุ้นการท่องเที่ยว

ครม.เปิดงาน “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” กระตุ้นการท่องเที่ยว

ครม.เปิดงาน “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” กระตุ้นการท่องเที่ยว             ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยต่อที่ประชุม ครม. ว่ามีความเห็นชอบต่อมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ชื่องาน “Amazing Thailand Grand Sale Privilege Passport” โดยนำผู้ผลิตสินค้า ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่ายตั๋วต่าง ๆ และทัวร์นำเที่ยว ให้ส่วนลดราคาสินค้าเพิ่มเติม On top จากคนไทย สำหรับชาวต่างชาติที่ถือพาสปอร์ต กำหนดเริ่มต้นตั่งแต่วันที่ 15 พ.ย.-15 ม.ค.62 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดให้ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ สามารถตั้งจุดคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Vat ReFund)  ได้ทุกคน ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางตรวจวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกรณีพิเศษในสนามบินนานาชาติจำนวน 5 แห่ง ออกมาตรการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้าออกได้ง่ายขึ้น สำหรับมาตราการผ่อนปรนตรวจลงตราวีซ่า Double Entry นั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยได้ 2 ครั้ง ต่อการขอวีซ่าครั้งเดียว เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน ซึ่งมาตรการนี้ ผ่อนปรนให้กับนานาประเทศเดินทางเข้ามาเยือนไทยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการอนุโลมเกี่ยวกับวีซ่าทางบก ที่จากเดิมอนุญาตให้ผ่านเข้าออกไทยได้ 2 ครั้งต่อปี เมื่อขับรถผ่านชายแดนเข้ามาภายในอณาเขตของไทย ให้สามารถเดินทางเข้าออกชายแดนได้ เหมือนกับการเดินทางโดยเครื่องบินไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน สามารถขับรถหรือเดินทางเข้าออกชายแดนได้เหมือนเดินทางด้วยเครื่องบินไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางมามารักษาพยาบาล ซื้อสินค้า ประชุม แล้วเดินทางกลับภูมิลำเนา ชาวต่างชาติในไทย ก็สามารถออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แล้ว ชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ภายในไทย ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วกลับมาพักในไทยได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีกำหนดการให้เริ่มทดลองใช้เป็นเวลา  2 เดือน เพื่อให้การเดินทางมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลายื่นขอวีซ่าทุกครั้ง เมื่อต้องการเดินทางเข้าออก หลังจากยอดรวมทั้งหมด ของนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 61 พบว่ามีถึง 31 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขั้นจากเดิม ร้อยละ 7.83  จึงคาดว่า เมื่อออกมาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จสิ้น ก็ช่วยจะผลักดันให้มียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประเทศไทยได้เพิ่ม  38 ล้านคน ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่เคยนำออกมาใช้มาก่อน …

Continue Reading

เปิดภูกระดึงวันแรกรับลมหนาว เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

เปิดภูกระดึงวันแรกรับลมหนาว เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

เปิดภูกระดึงวันแรกรับลมหนาว เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว             หลังจากประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปี ในช่วงฤดูฝน ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ตั่งแต่ 1 มิถุนายน ไปจนถึงกันยายนของทุกปี เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ไปจนถึงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก โดยเจะปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปพิชิตยอดภูกระดึงได้ตั่งแต่  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ภายหลังจากเปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาว และธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรนณ์ พบว่าปีนี้  บรรยากาศเริ่มมีความคึกคัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดเลยและจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตัว นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ เผย ขึ้นภูกระดึงเป็นครั้งที่ 5 แล้ว นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯรายนี้ เผยว่า ล่าสุด ตนได้ขึ้นภูกระดึงเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยเฉลี่ยจะขึ้น 1-2  ต่อปี ชอบขึ้นในช่วงเปิดภูใหม่ ๆ เพราะสามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ พร้อมกับสัมผัสธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งภูกระดึงเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายไปมากเหมือนกับอุทยานฯ แห่งอื่น ๆ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภู ระบุว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ถือเป็นยอดเขาที่มีความมหัศจรรย์ของเมืองเลย เพราะมีลักษณะเป็นถูเขาหินทรายตัดเรียบ มีจุดสูงสุด 1,316 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าในป่าสนและมีหน้าผาสวยงามอีกหลายแห่ง เช่น ผานกแอ่น และผาหล่มสักที่เสมือนกับสัญลักษณ์ของภูกระดึง จุดเด่นของภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400 – 1,200 เมตร มีจุดสูงที่คือ บริเวณคอกเมย โดยมีความสูง 1,316 เมตร สภาพแวดล้อมทั่วไปของภูกระดึงประกอบไปด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด สัตว์ป่านานาพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพอง ซึ่งถือเป็นสายน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องด้วยความสูง จึงทำให้มีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดปีบนยอดถูกระดึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูหนาวมาเยือน อุณหภูมิอาจลดต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวปรารถนา ที่จะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ทำไมต้องปิดทำการภูกระดึงในช่วงฤดุฝน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนั้น ถูกระดึงมักจะเกิดภัยธรรมชาติอยู่บ่อย ๆ เช่น เกิดการพังทลายของภูเขาและมีน้ำป่าไหลหลาก ด้วยเหตุนี้ ทางอุทยานแห่งชาติจึงกำหนดให้ปิดการท่องเที่ยว เฉพาะบนยอดเขาภูกระดึงเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการให้และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและได้มีการพักฟื้นตัว …

Continue Reading

ผลวิจัยระบุ การท่องเที่ยวทำลายสิ่งแวดล้อมกว่าที่คิด

ผลวิจัยระบุ การท่องเที่ยวทำลายสิ่งแวดล้อมกว่าที่คิด

ผลวิจัยระบุ การท่องเที่ยวทำลายสิ่งแวดล้อมกว่าที่คิด             “การท่องเที่ยว” ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เศรฐกิจโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมในดวงใจของใครหลายคน แต่ทว่า ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยซิดนีย์แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์และคณะ คำนวณไว้ว่า การเกิดภาวะเรื่อนกระจก หรือภาวะ “โลกร้อน” จากการท่องเที่ยวใน 160 ประเทศ พบว่า ส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4.5 กิกะตัน ประมาณ 4,500 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 8% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยเข้าสู่บรรยากาศโลก เกือบทุกกิจกรรมของการท่องเที่ยว ที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนฯ จากการประมาณการณ์ล่าสุด มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1-2 กิกะตันต่อปี สำหรับสาเหตุที่ทำให้เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ ทีมงานได้ทำการสำรวจเจาะลึกลงไปที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงจากการขนส่งทางอากาศเท่านั้น แต่ทว่า ภายในครั้งนี้ ทางทีมงานได้เพิ่มการสำรวจการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมไว้ด้วย นั่นรวมไปถึงกระบวนการผลิตอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การดูแลรักษาที่พักหรือโรงแรม และการผลิตของที่ระลึกต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงที่ก๊าซคาร์บอนฯ จะถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นในวันข้างหน้า จากผลสำรวจในปี 2013 แสดงให้เห็นว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกต่อปี มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากขึ้น ถึง1-2 กิกะตันนั่นเอง ที่สำคัญ ทีมวิจัย ยังค้นพบอีกว่า การปลดปล่อยรอยเท้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbon Footprint) จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในแต่ละปี จาก 3.9 กิกะตันไปสู่ 4.5 กิกะตันในปี 2013 และจะเพิ่มมากขึ้นในวันข้างหน้า สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้น จะส่งผลให้รอยเท้าคาร์บอนที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในปี ค.ส 2025 อาจมีค่าเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.5 กิกะตันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจดังกล่าว พบว่า ประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการท่องเที่ยวมากที่สุดโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อันเนื่องจาก ประชาชนภายในประเทศแห่งเสรีภาพนี้ นิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตนเองอยู่เป็นประจำ แต่ทว่า ประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจที่ค่อนดีอย่างจีน อินเดีย และบราซิลนั้น ก็เป็นที่น่าจับตามอง จากการที่ประชาชนผู้มีกำลังซื้อนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายแปลกใหม่อย่างสม่ำเสมอ

Continue Reading

งานเทศกาลดนตรีสมุย Samui Asia Music Festival 2018

Samui Asia Music Festival 2018

งานเทศกาลดนตรีสมุย Samui Asia Music Festival 2018 ททท.สำนักงานเกาะสมุย ประกาศการจัดงานเทศกาลดนตรีสมุยเอเชียครั้งแรกในงาน Samui Asia Music Festival 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561  ณ พรุเฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี งานเทศกาลดนตรีสมุยเอเชียมิวสิคอวอร์ดครั้งนี้ มีประสบการณ์ทางดนตรีที่ยอดเยี่ยมของเอเชีย ททท. ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานและสนับสนุนการจัดงานระดับโลกอีกครั้งหนึ่งในเมืองไทยซึ่งคาดว่าจะดึงดูดความสนใจของชาวเกาะสมุยและชาวต่างชาติได้มากขึ้น Samui Asia Music Festival ได้รับการจัดอย่างสมบูรณ์แบบด้วยแนวคิดการสื่อสารแบบใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประเทศไทยทั้งจากมุมมองใหม่และที่มีอยู่ เทศกาลดนตรีสมุยเอเชียมิวสิค 2018 พร้อมกับเพลงแนวน่าฟังจะนำเสนอเทศกาลอาหารที่ผู้คนเลือกมากมายในอาหารและเครื่องดื่มในตลาดของเทศกาล เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นงานเทศกาลที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานและน่าตื่นเต้นเทศกาล เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวทางด้านดนตรีของเกาะสมุย และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียเข้ามาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นเทศกาลดนตรีบนเกาะสมุยครั้งแรกที่ได้รวบรวมศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียง มาร่วมสร้างความประทับใจ โดยเข้าชมฟรี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกต่างๆกว่า 200 บูธในราคาย่อมเยาอีกด้วย

Continue Reading