นักท่องเที่ยว Millennials นิยมเลือกที่พักผ่านโซเชียล ตัดสินใจจองจากเทคโนโลยี

นักท่องเที่ยว Millennials นิยมเลือกที่พักผ่านโซเชียล ตัดสินใจจองจากเทคโนโลยี

นักท่องเที่ยว Millennials นิยมเลือกที่พักผ่านโซเชียล ตัดสินใจจองจากเทคโนโลยี             ผลสำรวจชาว Millennials กับพฤติกรรมในการเลือกจองที่พัก ขณะเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง พบว่า นิยมเลือกผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก และจะติดติดสินใจจอง ก็ต่อเมื่อที่พักเหล่านั้น มีเทคโนโลยีสนับสนุนอะไรบ้าง นอกจากนี้ ชาว Millennials ยังมีอาการใจร้อนเพิ่มขึ้นด้วย ผลสำรวจดังกล่าว ถูกจัดทำโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของเอเยนซี่ Viga ซึ่งทำการสำรวจกับประชาชนจำนวน 1,000 คน ช่วงอายุรพหว่าง 18-34 ปี ที่เคยใช้บริการจองโรงแรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวMillennials ค้นหาที่พัก โดยใช้ เว็บไซด์ Google โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาว Millennials มากกว่าครึ่ง จะไม่เลือกจองที่พักหากเว็บไซต์มีระบบการใช้งานยาก ส่วน 49% ที่เหลือบอกว่า จะยกเลิกการจองทันที หากไม่สามารถทำการจองผ่านช่องออนไลน์ได้ แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความใจร้อนอย่างมาก “โซเชียลมีเดีย” หนึ่งในปัจจัยหลักของการติดสินใจจองที่พัก โซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ต่อการติดสินใจเลือกจองที่พักของนักท่องเที่ยวชาว Millennials ซึ่ง 73% ต่างบอกว่า พวกเขามีความต้องการตรวจสอบผลตอบรับในโซเชียลมีเดีย ก่อนติดสินใจเลือกจอง และ 33% บอกว่า จะไม่เลือกจองที่พักเด็ดขาดหากโรงแรมเหล่านนั้นปราศจาก “โซเชียลมีเดีย” โดยจำนวน 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาว Millennials นิยมค้นหาที่พักผ่านโซเชียลมีเดีย ส่วนที่เหลือ 83% บอกว่ามีแนวโน้มติดสินใจเลือกจองที่พัก หลังจากที่เห็นภาพตัวอย่างบนโซเชียลมีเดีย นักท่องเที่ยวชาว Millennials ต้องการให้ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี ส่วนปัจจัยสำคัญอีกประการคือ “เทคโนโลยีภายในโรงแรม” นักท่องเที่ยวชาว Millennials 70% ต่างบอกว่า พวกเขามีแนวโน้มตัดสินใจเลือกจองที่พักนั้น ๆ หากมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้ใช้บริการ เช่น การชำระเงินผ่าน Mobile Payment, Smart TV รไปจนถึง Netflix และอีก 57% ชอบโรงแรมที่มี Wifi แรง ๆ สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนจองที่พักสูงขึ้น …

Continue Reading

นอร์เวย์ สร้างโรงแรมพลังงานประจุบวกแห่งแรกในโลก แถบขั้วโลกเหนือ

นอร์เวย์ สร้างโรงแรมพลังงานประจุบวกแห่งแรกในโลก แถบขั้วโลกเหนือ

นอร์เวย์ สร้างโรงแรมพลังงานประจุบวกแห่งแรกในโลก แถบขั้วโลกเหนือ             บริเวณแนวชายฝั่ง Helgeland ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอเวย์ มีบางบางอย่างแปลกตาที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสวยงาม ด้วยภูเขาที่โอบล้อมธารน้ำแข็งและทะเลสาบ นั่นคือ “Svart” โรงแรม ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมาย ในการนำพลังงานประจุบวกมาใช้แห่งแรกในโลก เตรียมพร้อมเปิดให้บริการในปี 2021 ซึ่งโรงแรมแห่งนี้ ถูกออกแบบโดยบริษัทสถาปัตยกรรมนานาชาติ Snøhetta ผู้มากประสบการณ์ ตัวโรงแรม Svart เกือบทั้งหมด ถูกออกแบบมาให้ล้ำสมัย โรงแรม Svart แห่งนี้ ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในรูปแบบวงกลมแห่งอนาคต ที่มีความล้ำสมัย โดยในตัวอาคารทั้งหลัง จะใช้ระบบพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ ควบคู่ไปกับพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการผลิตพลังงานต่าง ๆ ภายในโรงแรม ที่ตั้งโรงแรม Svart มีความพิเศษ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือน Arctic Circle หรือวงกลมอาร์กติก ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรม Svart เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันว่า เป็นพื้นที่ในแถบละติจูดที่อยู่หนือสุดของโลก จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมาก จนทำให้ไร้ผู้อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาเอาไว้ได้ ซึ่งพื้นที่ Arctic Circle ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงาน ที่มีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหา จึงเปรียบเสมือนแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่กำลังมอหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้มาเยือน ในภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดในโลก โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจำนวน 3.6 ล้านคน ที่ตั้งใจเดินทางไปยังนอร์เวย์ ทำให้อัตราการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 12% จากปี 2014 และเพิ่มขึ้นเป้นประจำทุกปี การก่อสร้างของโรงแรม Svart เป็นไปตามมาตรฐานในทุกด้าน สำหรับการก่อสร้างแรมพลังงานบนพื้นที่แห่งนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายมากนัก เพราะต้องถูกออกแบบอย่างรอบครอบ นอกจากนี้ ทุกอย่างต้องประยุกต์ให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด เนื่องจากธรรมชาติในอาร์กติก ค่อนข้างมีความเปราะบางและมีความเก่าแก่ จึงต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ทีมงานของ Snøhetta บริษัทผู้ออกแบบ เผยว่า ในทุกด้านของโรงแรม จะเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน โดยในขั้นตอนแรก ทีมงานจะสร้างทรัพย์สินจากวัสดุในท้องที่ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นหลัก เช่น หิน และไม้ ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานน้อยที่สุดในการก่อสร้างและการขนส่ง …

Continue Reading