ครม.เปิดงาน “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” กระตุ้นการท่องเที่ยว

ครม.เปิดงาน “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” กระตุ้นการท่องเที่ยว

ครม.เปิดงาน “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์แกรนด์เซล” กระตุ้นการท่องเที่ยว             ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยต่อที่ประชุม ครม. ว่ามีความเห็นชอบต่อมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ชื่องาน “Amazing Thailand Grand Sale Privilege Passport” โดยนำผู้ผลิตสินค้า ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจำหน่ายตั๋วต่าง ๆ และทัวร์นำเที่ยว ให้ส่วนลดราคาสินค้าเพิ่มเติม On top จากคนไทย สำหรับชาวต่างชาติที่ถือพาสปอร์ต กำหนดเริ่มต้นตั่งแต่วันที่ 15 พ.ย.-15 ม.ค.62 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดให้ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ สามารถตั้งจุดคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Vat ReFund)  ได้ทุกคน ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางตรวจวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกรณีพิเศษในสนามบินนานาชาติจำนวน 5 แห่ง ออกมาตรการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้าออกได้ง่ายขึ้น สำหรับมาตราการผ่อนปรนตรวจลงตราวีซ่า Double Entry นั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยได้ 2 ครั้ง ต่อการขอวีซ่าครั้งเดียว เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน ซึ่งมาตรการนี้ ผ่อนปรนให้กับนานาประเทศเดินทางเข้ามาเยือนไทยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการอนุโลมเกี่ยวกับวีซ่าทางบก ที่จากเดิมอนุญาตให้ผ่านเข้าออกไทยได้ 2 ครั้งต่อปี เมื่อขับรถผ่านชายแดนเข้ามาภายในอณาเขตของไทย ให้สามารถเดินทางเข้าออกชายแดนได้ เหมือนกับการเดินทางโดยเครื่องบินไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน สามารถขับรถหรือเดินทางเข้าออกชายแดนได้เหมือนเดินทางด้วยเครื่องบินไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางมามารักษาพยาบาล ซื้อสินค้า ประชุม แล้วเดินทางกลับภูมิลำเนา ชาวต่างชาติในไทย ก็สามารถออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แล้ว ชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ภายในไทย ยังสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วกลับมาพักในไทยได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีกำหนดการให้เริ่มทดลองใช้เป็นเวลา  2 เดือน เพื่อให้การเดินทางมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลายื่นขอวีซ่าทุกครั้ง เมื่อต้องการเดินทางเข้าออก หลังจากยอดรวมทั้งหมด ของนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 61 พบว่ามีถึง 31 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขั้นจากเดิม ร้อยละ 7.83  จึงคาดว่า เมื่อออกมาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จสิ้น ก็ช่วยจะผลักดันให้มียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประเทศไทยได้เพิ่ม  38 ล้านคน ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่เคยนำออกมาใช้มาก่อน …

Continue Reading