นักท่องเที่ยว Millennials นิยมเลือกที่พักผ่านโซเชียล ตัดสินใจจองจากเทคโนโลยี

นักท่องเที่ยว Millennials นิยมเลือกที่พักผ่านโซเชียล ตัดสินใจจองจากเทคโนโลยี

นักท่องเที่ยว Millennials นิยมเลือกที่พักผ่านโซเชียล ตัดสินใจจองจากเทคโนโลยี

            ผลสำรวจชาว Millennials กับพฤติกรรมในการเลือกจองที่พัก ขณะเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง พบว่า นิยมเลือกผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก และจะติดติดสินใจจอง ก็ต่อเมื่อที่พักเหล่านั้น มีเทคโนโลยีสนับสนุนอะไรบ้าง นอกจากนี้ ชาว Millennials ยังมีอาการใจร้อนเพิ่มขึ้นด้วย

ผลสำรวจดังกล่าว ถูกจัดทำโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของเอเยนซี่ Viga ซึ่งทำการสำรวจกับประชาชนจำนวน 1,000 คน ช่วงอายุรพหว่าง 18-34 ปี ที่เคยใช้บริการจองโรงแรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวMillennials ค้นหาที่พัก โดยใช้ เว็บไซด์ Google

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาว Millennials มากกว่าครึ่ง จะไม่เลือกจองที่พักหากเว็บไซต์มีระบบการใช้งานยาก ส่วน 49% ที่เหลือบอกว่า จะยกเลิกการจองทันที หากไม่สามารถทำการจองผ่านช่องออนไลน์ได้ แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความใจร้อนอย่างมาก

“โซเชียลมีเดีย” หนึ่งในปัจจัยหลักของการติดสินใจจองที่พัก

โซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ต่อการติดสินใจเลือกจองที่พักของนักท่องเที่ยวชาว Millennials ซึ่ง 73% ต่างบอกว่า พวกเขามีความต้องการตรวจสอบผลตอบรับในโซเชียลมีเดีย ก่อนติดสินใจเลือกจอง และ 33% บอกว่า จะไม่เลือกจองที่พักเด็ดขาดหากโรงแรมเหล่านนั้นปราศจาก “โซเชียลมีเดีย” โดยจำนวน 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาว Millennials นิยมค้นหาที่พักผ่านโซเชียลมีเดีย ส่วนที่เหลือ 83% บอกว่ามีแนวโน้มติดสินใจเลือกจองที่พัก หลังจากที่เห็นภาพตัวอย่างบนโซเชียลมีเดีย

นักท่องเที่ยวชาว Millennials ต้องการให้ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี

ส่วนปัจจัยสำคัญอีกประการคือ “เทคโนโลยีภายในโรงแรม” นักท่องเที่ยวชาว Millennials 70% ต่างบอกว่า พวกเขามีแนวโน้มตัดสินใจเลือกจองที่พักนั้น ๆ หากมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีให้ใช้บริการ เช่น การชำระเงินผ่าน Mobile Payment, Smart TV รไปจนถึง Netflix และอีก 57% ชอบโรงแรมที่มี Wifi แรง ๆ สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนจองที่พักสูงขึ้น

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials จึงได้กลายมาเป็นกลุ่มที่นักการตลาด ต้องการจะสื่อสารมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มคนยุคใหม่เหล่านี้ จะใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งนักการตลาดต้องทำการบ้าน พร้อมกับเรียนรู้นิสัยใจคอของคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น.